1. İzole Posterior Fossa Genişliğinde Down Sendromu Tanısı. Ümit Korucuoğlu, Fırat Tülek, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 1-5

http://koruproceedings.com/images/dergi/KP_2013_nisan.pdf

2. Renal Transplant Sonrası Gebelik. Meral Türkmen, Ümit Korucuoğlu, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 23-9.

http://koruproceedings.com/images/dergi/KP_2013_nisan.pdf

3. Uterus Myomlarında Cerrahi Tedavi. Ümit Korucuoğlu, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 37-8.

http://koruproceedings.com/images/dergi/KP_2013_nisan.pdf

4.Günenç B. B., Biri A, Fetal Gastrointestinal, Sistem Anomalileri, Türkiye Klinikleri J. Gynecol Obst-Özel Başlıklar 2011;4(2):95-10

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-fetal-gastrointestinal-sistem-anomalileri-60115.html

6.Kasapkara Ç.S, Okur İ, Küçükçongar A, Tümer L, Ezgü F.S, Biri A, Hasanoğlu A., “Gaucher Hastalığı ve Gebelik” LSD Bülteni 2010;2(1):56-9

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-gaucher-hastaligi-ve-gebelik-57817.html

7.Günenç B.B., Biri A, Çocuklarda HPV Enfeksiyonu, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst- Özel Başlıklar 2010;3(2):53-7

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-cocuklarda-hpv-enfeksiyonu-58877.html

9-Taş A, Biri A, Günaydın B.”Term gebede myokard infaktüsünden sonra sezaryen anestezisi:olgu sunumu.”Türk Anest Rean Dergisi 37(5):318-323, 2009

http://www.tard.org.tr/dergi/metinler/2009507.pdf

10-Kurdoğlu M, Kurdoğlu Z, Biri A, “Karbonhidrat metabolizam bozukluğu olan gebelerin maternal ve perinatal sonuçları.” VanTıp Dergisi, 15(2):44-50,2008

http://vantipdergisi.yyu.edu.tr/2008-2/44-50,pdf.pdf

11-Biri A, Bozkurt N, Korucuoglu Ü, Yılmaz E, Tıraş B, Güner H.’Türk kadınlarında Menstürel kanamanın değerlendirilmesinde Piktoryal (Resimli Kartın Kullanılması), Journal of the Turkish-Germany Gynecological Association 2008,Vol,9(1)March

http://www.jtgga.org/eng/makale/469/31/Full-Text

12-Yılmaz E, Zümrütbaş N, Korucuoğlu Ü, Bozkurt N, Efetürk T,Biri A. ’Prenatal tanı alan fetal intrakranial tümör-Perinatoloji Dergisi.16,Sayı:1, Nisan 2008

http://www.perinataljournal.com/20080161007

13-Yılmaz E, Erdem A, Biri A, Bozdayı G, Bingöl B, Doğan B, Bozkurt N.’İnfertil hastalarda endoservikal chlamydia pcr sonuçları’ –Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi 2008;Cilt:5 Sayı:1 Sayfa 51-6

http://www.journalagent.com/z4/vi.asp?pdir=tjod&plng=tur&un=TJOD-75436&look4=

14-Biri A, Korucuoğlu Ü. ”Yardımcı Üreme Teknikleri sonrası Perinatal Sonuçlar”, Türkiye Klinikleri Cilt,Vol:3 Sayı,No:46,2007

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-yardimci-ureme-teknikleri-sonrasi-perinatal-sonuclar-47753.html

15-Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Acar A, Bozkurt N, Biri A,”Aplastik anemi ve gebelik: Olgu Sunumu”, Perinatoloji Dergisi Cilt15,sayı1,Nisan 2007

http://www.perinataljournal.com/Files/Archive/tr-TR/Articles/PD-851.pdf

16-Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Günaydın G, Bozkurt N, Biri A. “Gebelikte tanı alan yetişkin tip still hastalığı”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet2007,17:476-480

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-adult-onset-stills-disease-diagnosed-during-pregnancy-case-report-48873.html

17-Korucuoğlu Ü, Türkyılmaz E, Yılmaz E, Biri A,”Cutis marmorata telanjiektatika konjenita: Olgu sunumu ve literatürün incelenmesi’”, Türkiye Klinikleri cilt,vol:17 sayı,No:3-2007

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-cutis-marmorata-telangiectatica-congenita-a-case-report-and-review-of-the-literature-47816.html

18-Biri A, Korucuoğlu Ü, Yılmaz E, Şimşek Ç, Aksakal F.N,İlhan M,” Adölesan kızların cinsel bilgi gereksinim durumlarının belirlenmesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi cilt:3 sayı:1, 2006

http://www.journalagent.com/tjod/pdfs/TJOD_4_2_104_107.pdf

19-Korucuoğlu Ü, Biri A, Bozkurt N, Özcan P, Yılmaz E, Tıraş B,” Kadınların acil kontrasepsiyon konusunda bilgi ve tutumları,”Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi 2007;Cilt:4,Sayı:3 Sayfa 195-8

http://www.journalagent.com/tjod/pdfs/TJOD_4_3_195_198.pdf

20-Nas T, Özcan P, Yılmaz E, Biri A, Mutlu F.M, “Gürsoy R.”Bileteral Alt Ekstremite Agenezisi:Olgu sunumu ve Fetal anomalilerin erken tanısında transvajinal sonografinin Önemi”, Perinatoloji Dergisi,14,sayı:4, Aralık 2006

http://www.perinataldergi.com/20060144011

21-Nas T, Yılmaz E, Poyraz A, Özcan P, Biri A, Gürsoy R. “Umbilikal Arter FüzyonununAntenatal Tanısı: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi,” Perinatoloji Dergisi.Cilt:14 sayı:4 Aralık 2006

http://www.perinataljournal.com/20060144008

22-Arısoy Ö, E. Yılmaz, Ü. Korucuoğlu, A. Biri, M. B. Tıraş, “20 haftalık bir fetusta diastometamyelinin prenatal tanısı”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, sayfa 122-124, Yıl: 2006.

http://www.tjoddergisi.org/eng/jvi.asp?pdir=tjod&plng=eng&un=TJOD-40469&look4=

23-Karamercan A., H.Deniz, A.Biri, B.Aytaç, “Malignite olmaksızın piyometra perforasyonuna bağlı gelişen pneumoperıtoneum”, Gazi Medical Journal,cilt 17 sayı 3185-187,2006

http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/223

24-Bozkurt N., A.Biri, Ü. Korucuoğlu, N.Aksakal, T. Nas, O. Karabacak, Ö. Himmetoğlu. ”Gebe kadınların doğum kontrol yöntemleri, cinsel organlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgileri.” Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, sayfa 32-34, Yıl: 2006.

http://www.tjoddergisi.org/jvi.asp?pdir=tjod&plng=tur&un=TJOD-24633&look4=

25-Biri A., B. Çiftçi, G. Günaydın, Ü. Korucuoğlu, N. Bozkurt, A. Erdem, “A case of severe pemphigoid gestationis with central nervous system pathology in the newborn and review of the literature”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, sayfa 249-253, Temmuz 2005.

http://www.tjoddergisi.org/jvi.asp?pdir=tjod&plng=tur&un=TJOD-77486&look4=

27-Biri A., A. Onan, Ü. Korucuoğlu, B. Tıraş, Ö. Himmetoğlu.  Bir Üniversite Hastanesinde Konjenital Malformasyonların Görülme Sıklığı ve Dağılımı. Perinatoloji Dergisi,  Cilt:13, Sayı:2, sayfa 86-90, Haziran 2005

http://www.perinataljournal.com/Archive/Article/20050132003

28-Tıraş MB, Bozkurt N,Yılmaz E,Biri A,”Mikroinsert kullanılarak yapılan histeroskopik strerilizasyon olgu sunumu,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-3, 236-238, 2005

http://www.journalagent.com/tjod/pdfs/TJOD_2_3_236_238.pdf

29-Aydogan S., F.Doğruman Al, A.Eren, A.Kalkancı, S.Kuştimur, Biri A,  “Toxoplasma gondii infeksiyonu tanısında iki turlu gerçek zamanlı (real-time)polimeraz zincir reaksiyonu yönteminin kullanılması”, Türk parazitoloji dergisi 29:2, 80-84,2005

http://www.turkiyeparazitolderg.org/sayilar/17/buyuk/pdf_TPD_1041.pdf

30-Biri A., S. Albayrak, I.Maral, G. Kaymak Karataş, M.A. Bumin, “Birinci Basamağa Başvuran Osteoporozlu Kadınların Aldıkları Tedavilere Bakış,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 15,175-179, 2005

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-birinci-basamaga-basvuran-osteoporozlu-kadinlarin-aldiklari-tedavilere-bakis-36605.html

31-Tıraş,M. B, Ç.Taşkıran, A. Onan, U Dilek,  Biri A, N Bozkurt, H. Güner, “Total laparoskopik  histerektomi ile eş zamanlı yapılan laparoskopik Burch operasyonunun sonuçlarının değerlendirilmesi,  ” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-2,111-115 2005

http://www.tjoddergisi.org/jvi.asp?pdir=tjod&plng=tur&un=TJOD-44153&look4=

34-Ciftci, B., Biri A, B.M. Tıraş, O. Karabacak, L. Delilbaşi, R.H Gürsoy , “ Obstetric and Perinatal Outcomes, Among Couples With Male Factor Infertility, After Assisted Conception: A Matched Case-Control Study,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi,2-2,76-84 2005

http://www.tjoddergisi.org/eng/jvi.asp?pdir=tjod&plng=eng&un=TJOD-47550&look4=

37-Kalkancı,A., A.Biri, G.Bozdayı, S.Kuştimur, “ Vulvovajinal Kandidoz Olgularından Elde Edilen Candida Spp.Örneklerinin Bazı Antifulgallere Duyarlılıkları,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik,15:2,87-90, 2005

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-vulvovaginal-kandidoz-olgularindan-elde-edilencandida-spp-orneklerinin-bazi-antifungallere-duyarliliklari-33360.html

40-Rota, S., Biri A, B. Dinç, G. Bozdayı, “Farklı hasta gruplarında servikal biyopsi ve sürüntü örneklerinde PCR ile genital human papilloma virus araştırılması ve tip tayini”,Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derg, 34,185-189, 2004

http://tmc.dergisi.org/text.php3?id=114

41-Biri, A., S. Albayrak, I. Maral, G. Kaymaktaş ve M.A. Bumin, “Onbeş yaş ve üzeri kadınların osteoporoz konusundaki bilgileri; Ankara’dan bir çalışma,” MN Klinik Bilimler ve Doktor, 2004

http://www.medicalnetwork.com.tr/2005/konu.asp?goster=1&Metin=715

42-Kalkancı, A, B. Çiftci, A. Biri, S. Kuştimur, H. Güner, “Vajinit ön tanısı almış olgularda vajinal kültür sonuçlarının etkenlere göre dağılımı,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik,15,137-139 2005

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-vajinit-ontanisi-almis-olgularda-vajinal-kultur-sonuclarinin-etkenlerine-gore-dagilimi-36286.html

44-Biri, A., C. Bakar, I. Maral,M.A.Bumin,H.Güner,  “40 yaş üzeri kadınların menopoz dönemi ile ilgili bilgileri,menopozla ilgili yakınmaları ve hormon replasman tedavisi kullanma durumları”, ,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 14 , 75-83, 2004

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-4-yas-uzeri-kadinlarin-menopoz-donemi-ile-ilgili-bilgileri-menopozla-ilgili-yakinmalari-ve-hormon-replasman-tedavisi-kullanma-durumlari-33337.html

45-Kaçmaz, B., F.Ö. Çakır, A. Aksoy ve A. Biri, “Gebelerde asemptomatik bakteriüri araştırılması,” Ankem Dergisi, 18, 153-156, 2004

http://www.ankemdernegi.org.tr/?dp=published&ID=102

47-Ayhan, S., Y. Demirtaş, A. Biri, Y. Başterzi, Ö. Bayramoğlu, O. Latifoğlu, H. Güner, S. Çenetoğlu, “Ölümcül nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu:Derleme ve iki olgu sunumu,” Türk Plastik Rekonstriktif Estetik Cerrahi Dergisi, 12, 69-73, 2004

http://www.tpcd.org.tr/dergi/index.php/tprecd/article/view/516

48-Kalkancı A., S. Kuştimur, G. Bozdayı, A. Biri, “Virulence factors and succeptibility patterns of candida strains isolated from patients with vulvovaginal candidiasis,” Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 33, 323-328, 2003

http://tmc.dergisi.org/text.php3?id=245

49-Bozdayı G., A. Kalkancı, A. Biri, S. Kuştimur, “Çeşitli örneklerden  ID32 C kiti ile Candida Albicans olarak belirlenen türlerin PCR ve klasik yöntemler ile yeniden adlandırılması,” Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji Enfeksiyon, 2, 1-5, 2003

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-id32-c-kiti-ile-candida-albicans-olarak-saptanan-izolatlarin-pcr-ve-klasik-yontemler-ileyeniden-adlandirilmasi-34419.html

50-Biri, A., G. Bozdayı, A. Kalkancı, B. Dinç, Ö. Himmetoğlu, S. Rota, “Gebe kadınlarda real time PCR yöntemi ile parvovirus B 19 sıklığının araştırılması,” MN Klinik Bilimler ve Doktor,10, 200-203, 2004

http://www.medicalnetwork.com.tr/2004/konu.asp?goster=1&Metin=291

52-Bozdayı G., A. Kalkancı, A. Biri, S. Kuştimur, “Servikal Sürüntü Örneklerinde ID32 C Kiti İle Saptanmış Candida Albicans Türlerini tanımlamada PCR Yönteminin Etkinliği” O.M.Ü Tıp Dergisi,19, 112-117, 2002

http://dergi.omu.edu.tr/omujecm/article/view/1009000246

53-Bozdayı G., A. Biri, S. Rota, “Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Human Papillomavirus’ unun Genital Biyopsi Örneklerinden PCR ile Hızlı Tanısı ve Tip Tayini İçin Yapılan bir Ön Çalışma” Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik, 12, 462-465, 2002

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-mikrobiyoloji-laboratuvarlarinda-human-papillomavirusunungenital-biyopsi-orneklerinden-pcr-ile-hizli-tanisi-ve-tip-tayini-icin-yapilan-bir-on-calisma-33088.html

54-Biri A., J. Öztürk, I. Maral, “1997-2000 Arasında Ankara’daki Hastanelerde Gerçekleşen Anne Ölümleri,”Türkiye Klinik Tıp Bilimleri, 2, 142-147, 2002

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-1997-2-arasinda-ankaradaki-hastanelerde-gerceklesen-anne-olumleri-7242.html

56-Biri A., ve O. Kayıgil, “Stress İnkontinanslı Hastalarda In Situ Vajinal Wall Sling ve Benign Jinekolojik Problemlerin Cerrahi Tedavisinin Birlikte Uygulanışı: 3 Yıllık Tecrübe,”  Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 11, 164-168, 2001

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-stress-inkontinansli-hastalarda-in-situ-vajinal-wall-sling-ve-benign-jinekolojik-problemlerin-cerrahi-tedavisinin-birlikte-uygulanisi-3-yillik-tecrube-33013.html

59-Karabıyık L., A. Biri, G. Kılıç, H. Türkan ve Ö. Kurtipek, “Effect of nıtrous oxide on the growth of escherichia coli in culture conditions : A preliminary study,” Gazi Medical Journal, 12, 45-48 (2001).

http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/342

60-Biri A., J. Öztürk ve I. Maral, “Ankara ilinde 1997-2000 yılları arasında kamu sektörünün sağladığı aile planlaması yöntemlerinin “couple year protectıon” CYP değeri olarak analizi,” Optimal Medical Journal, 14(4), 99-102 (2001).

http://yeniailetoplum.aile.gov.tr/data/54293f63369dc32358ee2b2e/aile_ve_toplum_5_aile_ve_toplum5.pdf

63-Biri A. ve Ö. Kayıgil, “Stress İnkontinanslı Olgularda Vajinal Sling ve Kemik Fiksasyonlu In-Fast Sling Kombinasyonu: Yeni Bir Yöntem,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik, 11, 382-386 (2001).

(http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-stress-inkontinansli-olgularda-vajinal-sling-vekemik-fiksasyonlu-in-fast-sling-kombinasyonuyeni-bir-yontem-33072.html)

64-Biri A., G. Kılıç, G. Bozdayı ve S. Tezcan, “Prevalance of Hepatitis B, Hepatitis C and Human Immundeficiency Viruses During pregnancy,” Türkiye Klinikleri Journal Medical Research, 19, 100-103 (2001).

(http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-gebelerde-hepatit-b-hepatit-c-ve-hiv-viruslerinin-gorulme-sikligi-51417.html)