Jinekolojik Sorunlar

Jinekolojik-Sorunlar

Kadınlarda en sık görülen jinekolojik problemler; myomlar, over (yumurtalık) kistleri, ektopik (dış gebelik) gebelik, anormal vajinal kanamalar, vajinal ve servikal enfeksiyonlar olarak özetlenebilir.

Over Kistleri

Over kisti, kabaca içi kist duvarı ile çevrili içi sıvı dolu keselerdir. Çoğunluğu iyi huyludur ve herhangi bir tedavi almadan bile bir iki ay içinde kendiliğinden kaybolur. Over kistlerinde tedavi takip ve cerrahi kısmından oluşur. Kistlerin boyutunda takip süresince artma yada küçülme olmaması, görüntüleme yöntemlerinde kötü huylu olabilecek ipuçları vermesi, torsiyon dediğimiz kistin yumurtalık etrafında dönmesi ya da batın içine kanayarak hastanın hayatını tehdit etmesi durumunda cerrahi işlem tercih edilir. Hastanemizde over kisti operasyonlarında ilk tercih laporoskopik (kapalı) ameliyatlardır. Daha önce cerrahi geçirmiş batın içi yapışıklığı olan ve obez hastalar bile tecrübeli cerrahi ekibimiz ile tam donanımlı ameliyathanemizde başarılı bir şekilde opere olmaktadır. Bu ameliyatların avantajı hastanın hiç ameliyat olmamış gibi günlük hayatına, sosyal hayatına ve iş hayatına dönüşünü kolaylaştırmaktır. Ameliyat sonrası ağrı daha az olur ve estetik açıdan hastada minimal iz kalır. Aşağıda laporoskopik over kist operasyonlarına ait videolar bulunmaktadır.

Myoma Uteri

Myomlar rahmin yapısındaki düz kaslardan meydana gelen iyi huylu kitlelerdir. En sık 35-45 yaşlarında olur. Sayıları ve bulundukları yerler değişkenlik gösterir. Tanıları usg ile rahatlıkla konur. Çoğunlukla hastada herhangi bir şikayet yapmaz.

Myomların tedavisinde medikal ve cerrahi tedavi yer almaktadır. Hastanemiz kadın doğum ve jinekoloji bölümünde hasta için en uygun ve doğru tedavi seçimi hastanın özellikleri dikkate alınarak seçilmektedir. Hastada şikayet yaratmayan ve küçük boyutta myomlarda 6 aylık periodlarla takip yaklaşımını uygulamaktayız. Eğer hastada anormal vajinal kanamaya yol açmışsa, belirli bir büyüklüğe erişmişse, çocuk sahibi olmasına engel teşkil ediyorsa yada malign bir durumu düşündürecek şüpheli bir durum varsa cerrahi yöntemlerle tedavi yoluna gitmekteyiz. Cerrahi seçeneklerimiz arasında ya sadece myomun alındığı rahmin ve yumurtalıkların bırakıldığı myomektomi operasyonu yada rahminde alındığı histerektomi operasyonu yer almaktadır. Bunu belirlerken de hastanın yaşı, çocuk istemi, myomun büyüklüğü ve yeri ya da hastanın arzusu dikkate aldığımız kriterlerdir. Myomektomi ve histerektomi opersayonları da hastanemizde tecrübeli ekibimiz tarafından laporoskopik şekilde yapılmaktadır. Özellikle histerektominin gerekli olduğu vakalarda ilk tercihimiz hasta açısından son derece konforlu bir yöntem olan Robotik cerrahi histerektomi ve laporoskopik histerektomidir.

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik)

Döllenmiş yumurtanın rahmin iç tabakası dışında bir yere yerleşmesidir. En sık tüplere yerleşir. Erken dönemde normal bir iç gebeliğin tüm bulgularını taklit eder. İlerleyen dönemde ise alt karın ağrısı, vajinal kanama, hatta şok bulguları bile görülebilir. Tüplere yerleşen dış gebelik materyalinin tüpün duvarını yırtarak batın içine ciddi miktarda kanama yapmasından kaynaklanır. Tanıda en önemli ölçüt şüphelenmektir. Beta hcg değerleri yüksek olmasına rağmen transvajinalusg de rahim içinde gebelik ürününe rastlanmaz. Ya da overlerin olduğu alanda kitle formasyonu görülebilir. Batın içine kanamışsa serbest kan usg’de görülür. Tanıda altın standart laporoskopidir. Tedavide gözlem, medikal tedavi ce cerrahi tedavi yer alır. Bizim ektopik gebelikli hastalarımıza yaklaşımda eğer hastada batına kanama bulguları yoksa başlangıç beta hcg seviyesi düşük ve takiplerde düşme eğilimdeyse ve usg de ektopik materyale ait belirgin bir bulgu yoksa bekle ve gör şeklindedir. Hasta acil durumlar hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilir ve beta hcg takibine alınır. Eğer hasta stabil, beta hcg değeri 5000 den küçük, usg’de görülen kitle 3 cm’den küçük ve fetal kardiyak aktivite yoksa medikal tedavi tercih etmekteyiz. Metotreksat denilen bir ilaçla gebelik ürünlerini ortadan kaldırmaktayız. Genellikle tek doz uygulanması yeterli olmaktadır. Şayet hastanın batın içine kanaması varsa medikal tedaviye yanıt alamadıysak ya da medikal tedavi için uygun kriterler yoksa cerrahi tercih etmekteyiz. Cerrahide hasta açısından daha konforlu bir yöntem olan laporoskopik cerrahi hastanemizde uygulanmaktadır. Eğer tüp son derece hasarlı, aynı tüpten daha öncede dış gebelik geçirmiş, urdurulamayan bir kanama varsa çocuk istemi, yoksa salpenjektomi dediğimiz tüpün alınma işlemini yapıyoruz. Ancak çocuk istemi olan, dış gebelik ürünü tüpü patlatmadıysa salpingostomi adı verilen tüpe bir kesi yaparak dış gebelik materyalini boşalttığımız yöntemi uyguluyoruz.

Anormal Uterin Kanamalar

Aşırı ve uzun süren kanamalar kadınların yaşam kalitesini, cinsel hayatını olumsuz etkiler. Beraberinde de kansızlık gibi tabloya yol açar. Yaklaşık yarısında kanamaya yol açan somut bir neden bulunmaz. Bulunanalar arasında ise en sık karşımıza çıkanlar endometrium dediğimiz rahmin iç tabakasına yerleşmiş muom ve poliplerdir. Nadiren de başta endometrium kanseri olmak üzere diğer jinekolojik kanserler de kendini kanama bozuklukları ile gösterir. Kliniğimizde bu tarz şikayetlere sahip hastalarda iyi bir öykü alınması ve detaylı jinekolojik değerlendirme sonrasında tanıda altın standart olan histeroskopi işlemini uygulamaktayız. Bu yöntemde rahim iç tabakası ucunda optik bulunan ince bir kamera ile gözlenir. Bu şekilde bu tabakada yer alan herhangi bir myom, polip, yapışıklık ya da şüpheli bir alan var mı anlarız ayrıca aynı seansta da tedavi yapabiliriz.
Aşağıda histeroskopik olarak polip eksizyonu ve septum rezeksiyonu videoları bulunmaktadır.

Facebook
Instagram
Youtube
Spotify