Makaleler

Araştırmalar ve Bilimsel Yayınlar: Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. İzole Posterior Fossa Genişliğinde Down Sendromu Tanısı. Ümit Korucuoğlu, Fırat Tülek, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 1-5
 2. Renal Transplant Sonrası Gebelik. Meral Türkmen, Ümit Korucuoğlu, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 23-9. 3- Uterus Myomlarında Cerrahi Tedavi. Ümit Korucuoğlu, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 37-8.
 1. Günenç B. B., Biri A, Fetal Gastrointestinal, Sistem Anomalileri, Türkiye Klinikleri J. Gynecol Obst-Özel Başlıklar 2011;4(2):95-10
 2. Erenel A.Ş, Kavlak T, Günenç B. B., Biri A, Kadınların doğum sonrası altı ay sonunda aile planlaması yöntemi kullanma durumu, Van Tıp Dergisi: 18(2):68-76,2011
 3. Kasapkara Ç.S, Okur İ, Küçükçongar A, Tümer L, Ezgü F.S, Biri A, Hasanoğlu A., “Gaucher Hastalığı ve Gebelik” LSD Bülteni 2010;2(1):56-9
 4. Günenç B.B., Biri A, Çocuklarda HPV Enfeksiyonu, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst- Özel Başlıklar 2010;3(2):53-7
 5. Taş A, Biri A, Günaydın B. “Term gebede myokard infaktüsünden sonra sezaryen anestezisi: olgu sunumu.” Türk Anest Rean Dergisi 37(5):318-323, 2009
 6. Kurdoğlu M, Kurdoğlu Z, Biri A, “Karbonhidrat metabolizam bozukluğu olan gebelerin maternal ve perinatal sonuçları.” VanTıp Dergisi, 15(2):44-50,2008
 7. Biri A, Bozkurt N, Korucuoglu Ü, Yılmaz E, Tıraş B, Güner H.’Türk kadınlarında Menstürel kanamanın değerlendirilme- sinde Piktoryal (Resimli Kartın Kullanılması), Journal of the Turkish-Germany Gynecological Association 2008,Vol,9(1)- March
 8. Yılmaz E, Zümrütbaş N, Korucuoğlu Ü, Bozkurt N, Efetürk T,Biri A. ’Prenatal tanı alan fetal intrakranial tümör-Perinato- loji Dergisi.16,Sayı:1, Nisan 2008
 9. Yılmaz E, Erdem A, Biri A, Bozdayı G, Bingöl B, Doğan B, Bozkurt N.’İnfertil hastalarda endoservikal chlamydia pcr sonuçları’ –Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi 2008;Cilt:5 Sayı:1 Sayfa 51-6
 10. Biri A, Korucuoğlu Ü. ”Yardımcı Üreme Teknikleri sonrası Perinatal Sonuçlar”, Türkiye Klinikleri Cilt,Vol:3 Sayı,No:46,2007
 11. Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Acar A, Bozkurt N, Biri A,”Aplastik anemi ve gebelik:Olgu Sunumu”, Perinatoloji Dergisi Cilt15,sayı1,Nisan 2007
 12. Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Günaydın G, Bozkurt N, Biri A. “Gebelikte tanı alan yetişkin tip still hastalığı”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet2007,17:476-480
 13. Korucuoğlu Ü, Türkyılmaz E, Yılmaz E, Biri A,”Cutis marmorata telanjiektatika konjenita: Olgu sunumu ve literatürün incelenmesi’”, Türkiye Klinikleri cilt,vol:17 sayı,No:3-2007
 14. Biri A, Korucuoğlu Ü, Yılmaz E, Şimşek Ç, Aksakal F.N,İlhan M,” Adölesan kızların cinsel bilgi gereksinim durumlarının belirlenmesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi cilt:3 sayı:1, 2006
 15. Korucuoğlu Ü, Biri A, Bozkurt N, Özcan P, Yılmaz E, Tıraş B,” Kadınların acil kontrasepsiyon konusunda bilgi ve tutumları,”Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi 2007;Cilt:4,Sayı:3 Sayfa 195-8
 16. Nas T, Özcan P, Yılmaz E, Biri A, Mutlu F.M, “Gürsoy R.”Bileteral Alt Ekstremite Agenezisi:Olgu sunumu ve Fetal anomalilerin erken tanısında transvajinal sonografinin Önemi”, Perinatoloji Dergisi,14,sayı:4, Aralık 2006
 17. Nas T, Yılmaz E, Poyraz A, Özcan P, Biri A, Gürsoy R. “Umbilikal Arter FüzyonununAntenatal Tanısı:Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi,” Perinatoloji Dergisi.Cilt:14 sayı:4 Aralık 2006
 18. Arısoy Ö, E. Yılmaz, Ü. Korucuoğlu, A. Biri, M. B. Tıraş, “20 haftalık bir fetusta diastometamyelinin prenatal tanısı”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, sayfa 122-124, Yıl: 2006.
 19. Karamercan A., H.Deniz, A.Biri, B.Aytaç, “Malignite olmaksızın piyometra perforasyonuna bağlı gelişen pneumoperıto- neum”, Gazi Medical Journal,cilt 17 sayı 3185-187,2006
 20. Bozkurt N., A.Biri, Ü. Korucuoğlu, N.Aksakal, T. Nas, O. Karabacak, Ö. Himmetoğlu. ”Gebe kadınların doğum kontrol yöntemleri, cinsel organlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgileri.” Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, sayfa 32-34, Yıl: 2006.
 1. Biri A., B. Çiftçi, G. Günaydın, Ü. Korucuoğlu, N. Bozkurt, A. Erdem, “A case of severe pemphigoid gestationis with central nervous system pathology in the newborn and review of the literature”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, sayfa 249-253, Temmuz 2005.
 2. N. Bozkurt, Ü. Korucuoğlu, Biri A, Öztürk G, Himmetoğlu Ö, ”Düşük ve yüksek riskli gebeliklerde plasenta özellikleri”Türk fertilite dergisi,cilt 14,sayı 3,217-220, 2006
 3. Biri A., A. Onan, Ü. Korucuoğlu, B. Tıraş, Ö. Himmetoğlu. Bir Üniversite Hastanesinde Konjenital Malformasyonların Görülme Sıklığı ve Dağılımı. Perinatoloji Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, sayfa 86-90, Haziran 2005
 4. Tıraş MB, Bozkurt N,Yılmaz E,Biri A,”Mikroinsert kullanılarak yapılan histeroskopik strerilizasyon olgu sunumu,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-3, 236-238, 2005
 5. Aydogan S., F.Doğruman Al, A.Eren, A.Kalkancı, S.Kuştimur, Biri A, “Toxoplasma gondii infeksiyonu tanısında iki turlu gerçek zamanlı (real-time)polimeraz zincir reaksiyonu yönteminin kullanılması”, Türk parazitoloji dergisi 29:2, 80-84,2005
 6. Biri A., S. Albayrak, I.Maral, G. Kaymak Karataş, M.A. Bumin, “Birinci Basamağa Başvuran Osteoporozlu Kadınların Aldıkları Tedavilere Bakış,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 15,175-179, 2005
 7. Tıraş,M. B, Ç.Taşkıran, A. Onan, U Dilek, Biri A, N Bozkurt, H. Güner, “Total laparoskopik histerektomi ile eş zamanlı yapılan laparoskopik Burch operasyonunun sonuçlarının değerlendirilmesi, ” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-2,111-115 2005
 8. Biri A., A.B.Turp, A.Saltık, Y.Demirtaş , K.Gücüyener, Ö.Himmetoğlu, “Parsiyel Vajinal Agenezis: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi.” Türk Fertilite Dergisi, 13-2,182-185, 2005
 9. Çiftçi, B., Biri A, A. Erdem, M. Erdem, Ö. Himmetoğlu, M. Yıldırım, “Raloxifene Kullanımının Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-2,103-106, 2005
 10. Ciftci, B., Biri A, B.M. Tıraş, O. Karabacak, L. Delilbaşi, R.H Gürsoy , “ Obstetric and Perinatal Outcomes, Among Couples With Male Factor Infertility, After Assisted Conception: A Matched Case-Control Study,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi,2-2,76-84 2005
 11. BudakoğluI., I. Maral, B. Coşar, Biri A, M.Ali Bumin, “ 15 Yaş Üzeri Kadınlarda Anksiyete Sıklığı Ve Gelişimini Etkileyen Faktörler,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-2,92-97,2005
 12. Biri, A., B. Çiftçi, “ Epigenetic Reprogramming and Assisted Reproduction,” Artemis, 6-1,2005
 13. Biri, A., G.Günaydın, M.Y. Karaoğuz, M. Erdem, B. Bingöl , A. Erdem, “İkinci Trimesterde Parsiyel Mol Hidatidiform Ve Triploidi:Bir Olgu Sunumu,” Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 2005
 1. Kalkancı,A., A.Biri, G.Bozdayı, S.Kuştimur, “ Vulvovajinal Kandidoz Olgularından Elde Edilen Candida Spp.Örnekleri- nin Bazı Antifulgallere Duyarlılıkları,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik,15:2,87-90, 2005
 2. Karabacak, O., M. Kurtuluş Ülküer, A. Biri, A. Onan, “İnfertilite tedavisinde inseminasyonun yeri,” Jinekoloji ve Obstetri Bülteni, 12(1), 5-14, 2005
 3. Bayramoğlu, AK., Ö. Bayramoğlu, M.Akçil, A. Biri, O.Karabacak, M. Yıldırım, “Gebelikte kalp kapak hastalığı olan olguların değerlendirilmesi, ”Jinekoloji ve obstetrik Bülteni, 12-2,65-68,(2005)
 4. Rota, S., Biri A, B. Dinç, G. Bozdayı, “Farklı hasta gruplarında servikal biyopsi ve sürüntü örneklerinde PCR ile genital human papilloma virus araştırılması ve tip tayini”,Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derg, 34,185-189, 2004
 5. Biri, A., S. Albayrak, I. Maral, G. Kaymaktaş ve M.A. Bumin, “Onbeş yaş ve üzeri kadınların osteoporoz konusundaki bilgileri; Ankara’dan bir çalışma,” MN Klinik Bilimler ve Doktor, 2004
 6. Kalkancı, A, B. Çiftci, A. Biri, S. Kuştimur, H. Güner, “Vajinit ön tanısı almış olgularda vajinal kültür sonuçlarının etkenlere göre dağılımı,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik,15,137-139 2005
 7. Bingöl,B., A. Biri, A.B.Turp ve Ü. Akçin, “Gebelik ve lenfoblastik lenfoma:olgu sunumu,” GORM, 11,135-136,2005
 8. Biri, A., C. Bakar, I. Maral,M.A.Bumin,H.Güner, “40 yaş üzeri kadınların menopoz dönemi ile ilgili bilgileri,menopozla ilgili yakınmaları ve hormon replasman tedavisi kullanma durumları”, ,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 14 , 75-83, 2004
 9. Kaçmaz, B., F.Ö. Çakır, A. Aksoy ve A. Biri, “Gebelerde asemptomatik bakteriüri araştırılması,” Ankem Dergisi, 18, 153-156, 2004
 10. Bingöl, B., A.Biri, Y. Dingil, T. Nas ve Ö. Himmetoğlu, “Postpartum Eclampsia Without Antenatal proteinüria and hypertension-A case report,“ GORM Dergisi, 2004
 11. Ayhan, S., Y. Demirtaş, A. Biri, Y. Başterzi, Ö. Bayramoğlu, O. Latifoğlu, H. Güner, S. Çenetoğlu, “Ölümcül nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu:Derleme ve iki olgu sunumu,” Türk Plastik Rekonstriktif Estetik Cerrahi Dergisi, 12, 69-73, 2004 48- Kalkancı A., S. Kuştimur, G. Bozdayı, A. Biri, “Virulence factors and succeptibility patterns of candida strains isolated from patients with vulvovaginal candidiasis,” Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 33, 323-328, 2003
 1. Bozdayı G., A. Kalkancı, A. Biri, S. Kuştimur, “Çeşitli örneklerden ID32 C kiti ile Candida Albicans olarak belirlenen türlerin PCR ve klasik yöntemler ile yeniden adlandırılması,” Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji Enfeksiyon, 2, 1-5, 2003
 2. Biri, A., G. Bozdayı, A. Kalkancı, B. Dinç, Ö. Himmetoğlu, S. Rota, “Gebe kadınlarda real time PCR yöntemi ile parvovi- rus B 19 sıklığının araştırılması,” MN Klinik Bilimler ve Doktor,10, 200-203, 2004
 3. Biri, A., J. Öztürk, I. Budakoğlu, I. Maral, “ Kadınların Kendilerinin Ve Eşlerinin Öğrenim Durumlarına Göre Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanımı,” MN Klinik Bilimler & Doktor, 8, 392-395, 2002
 4. Bozdayı G., A. Kalkancı, A. Biri, S. Kuştimur, “Servikal Sürüntü Örneklerinde ID32 C Kiti İle Saptanmış Candida Albicans Türlerini tanımlamada PCR Yönteminin Etkinliği” O.M.Ü Tıp Dergisi,19, 112-117, 2002
 5. Bozdayı G., A. Biri, S. Rota, “Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Human Papillomavirus’ unun Genital Biyopsi Örneklerin- den PCR ile Hızlı Tanısı ve Tip Tayini İçin Yapılan bir Ön Çalışma” Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik, 12, 462-465, 2002
 6. Biri A., J. Öztürk, I. Maral, “1997-2000 Arasında Ankara’daki Hastanelerde Gerçekleşen Anne Ölümleri,”Türkiye Klinik Tıp Bilimleri, 2, 142-147, 2002
 7. Biri A., J. Öztürk, M. İlhan ve I. Maral, “Ankara İlinde Seçilen Sağlık Ocağı ve Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Kadınların Sahip Oldukları Çocuk sayısına Göre Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri,” Aile ve Toplum, 4-6, 21-27, 2002 56- Biri A., ve O. Kayıgil, “Stress İnkontinanslı Hastalarda In Situ Vajinal Wall Sling ve Benign Jinekolojik Problemlerin Cerrahi Tedavisinin Birlikte Uygulanışı: 3 Yıllık Tecrübe,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 11, 164-168, 2001
 1. Biri A., G. Bozdayı ve S. Rota, “Çeşitli Şikayetler ile Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Hastalarda PCR ile Human Papilloma Virüs Saptanma Sıklığı,” Journal of Clinical Laboratory Research, 5, 49-52 (2001).
 2. Biri A., G. Bozdayı, A. Kalkancı ve S. Rota, “Enzim İmmünoassay Yöntemi ile Herpes Simpleks Virüs Tip 2 IgM ve IgG Antikor Seropozitifliği,” Journal of Clinical Laboratory Research, 5, 41-44 (2001).
 3. Karabıyık L., A. Biri, G. Kılıç, H. Türkan ve Ö. Kurtipek, “Effect of nıtrous oxide on the growth of escherichia coli in culture conditions : A preliminary study,” Gazi Medical Journal, 12, 45-48 (2001).
 4. Biri A., J. Öztürk ve I. Maral, “Ankara ilinde 1997-2000 yılları arasında kamu sektörünün sağladığı aile planlaması yöntemlerinin “couple year protectıon” CYP değeri olarak analizi,” Optimal Medical Journal, 14(4), 99-102 (2001).
 5. Biri A. ve I. Maral, “Depo Medroksi Progesteron Asetat’ın Postpartum ve İnterval Dönemde Kullanımı,” MN Klinik Bilimler & Doktor, 7, 838-842 (2001).
 6. Kalkancı A., G. Bozdayı, S. Kuştimur ve A. Biri, “Terbinafin susceptibility of candida species isolated from clinical specimens,” Journal of Clinical Laboratory Research, 5, 83-86 (2001).
 7. Biri A. ve Ö. Kayıgil, “Stress İnkontinanslı Olgularda Vajinal Sling ve Kemik Fiksasyonlu In-Fast Sling Kombinasyonu: Yeni Bir Yöntem,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik, 11, 382-386 (2001).
 8. Biri A., G. Kılıç, G. Bozdayı ve S. Tezcan, “Prevalance of Hepatitis B, Hepatitis C and Human Immundeficiency Viruses During pregnancy,” Türkiye Klinikleri Journal Medical Research, 19, 100-103 (2001).
 9. Biri A., S. Tezcan, L. Karabıyık, “Tubal Sterilizasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi,” Tıp ve Sağlık Dergisi, 4, 27-30 (2000).
 10. Biri A. ve G. Bozdayı, “T.C.D.D. Ankara Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Gebe Kadınlardaki Torch Antikor Seroprevalansı,” Tıp ve Sağlık Dergisi, 3, 141-144 (1999).
 11. Özbey B., A. Biri, S. Dilbaz ve M. Yıldıran, “Anormal Uterin Kanama Tedavisinde Urolojik Rezotoskop ile Transservikal Ablosyon 39 Vakanın Sunumu,” Jinekolojide ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, 4(2), 123-129 (1993).

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Facebook
Instagram
Youtube
Spotify