Kordosentez

Kordosentez-Nedir-Ve-Kimlere-Yapılır?

Kordosentez Nedir Ve Kimlere Yapılır?

Kordosentez fetal tanı ve tedavi amacıyla fetal kan örneğinin alınması işlemidir. Esas olarak genetik tanı gerektiren ancak koryon villus örneklemesi ve amniyosentez için geç kalınmış vakalarda kullanılır. Nadiren de amniyosentez ya da koryon villus örneklemesi yapılmış ancak kültürde üreme olmamış vakalarda kullanılabilir.

İkinci trimesterde yapılan ayrıntılı ultrasonda görülebilecek anomalilerden sonra genetik tanı koymak amacıyla kullanımı yaygındır. Kan hastalıklarının tanısında ve takibinde de sıkça kullanılır. Etkilenmiş kan uyuşmazlığı vakalarında tanı ve takipte faydalıdır. Kan sayımı çok düşük bebeklere bu yolla kan da verilebilir ve böylece tedavi gerçekleştirilir.

Kordosentez İşleminin Riskleri Nelerdir?

  1. GEBELİK KAYBI: Kordosenteze bağlı gebelik kaybı oranı %1-2 civarındadır. Girişim sonrası görülen fetal kayıp oranı işlemin yapılma endikasyonu, fetal bozukluğun yapısı, gebelik yaşı ve olası kromozom anomalisine bağlıdır.
  2. KANAMA: Kordun delinme bölgesinde işlem sonrasında ultrason ile kanama görülebilir. Bu durum genellikle kendiliğinden durur ve bir problem yaratmaz.
  3. ENFEKSİYON: Ciddi bir durumdur. Gebeliğin sonlandırılması gerekir.
  4. İĞNENİN BEBEĞE DEĞMESİ VE ZARAR VERMESİ: Günümüz tekniğiyle bu olasılık çok azdır.
  5. KAN UYUŞMAZLIĞI: Rh grup uyuşmazlığı olan gebelerde (anne Rh-, baba Rh+) kordosentez izoantikorların oluşmasına neden olabilir. Bu durumu önlemek amacıyla işlemden sonra anne adayına Anti D uygulanır.
  6. İĞNENİN GİRDİĞİ YERDE KARIN DUVARINDA KANAMA: Nadirdir ve çoğu kez kendiliğinden geçer.
Facebook
Instagram
Youtube
Spotify