Koroid Pleksus Nedir?

bebegin-beyinde-kist-koroid-pleksus-kisti-nedirKoroid pleksuslar beyinde ventrikül adı verilen sağ ve sol yan boşluklarda yerleşmiş beyin omurilik sıvısını üreten yapılardır. Koroid pleksuslar, gebeliğin 6-7. haftasından sonra gelişir erken haftalardan itibaren fetal ultrason sırasında görüntülenebilir.

Bebeğin Beyinde Kist (Koroid Pleksus Kisti) Nedir?

Bu yapıların içindeki sıvı dolu oluşumlara koroid pleksus kisti denir. Gebeliklerin ortalama % 2’sinde görülür.Koroid pleksus kistlerinin (KPK )nedeni bilinmemektedir. Hiperekojenik koroid pleksuslar içerisinde sonolusen olarak görülen kistler, genellikle 10 mm altında olmak üzere farklı büyüklükte olabilir. Yine sağ veya koroid pleksuslar içinde tek yada çift taraflı olabilir. 14. gebelik haftasından sonra tanınabilir genellikle 17-18.hf da tanı alırlar.

Bebeğin Beyninde Kist (Koroid Pleksus Kisti) Tespit Edilmesinin Önemi Nedir ? Ne Yapılır?

Fetal muayene sırasında koroid pleksus kisti izole( tek,başka anomali olmadan) bulgu olarak tespit edildiğinde kromozom anomalileri ve yapısal malformasyonlarla genellikle ilgisi yoktur. İzole KPK görülmesi durumunda Trizomi-21 (Down Sendromu) riskinin artmadığı, ancak KPK ( Koroid pleksus kisti) ile birlikte NT ( ense saydamlığı) artışı, kalpte parlak ( hiperekojen) odak görülmesi, kol-bacak kemiklerinin kısa olması, hiperekojen incebarsak, böbrek boşluklarında genişleme (renal pelvik genişleme, renal pelviektazi) gibi diğer ultrason bulgularının varlığında riskin arttığı bilinmektedir.

Yapılan  çalışmalarda Trizomi 18 ( Edward’s sendromu) olan vakalarda koroid pleksus kisti sık (% 45) görülür. Koroid pleksus kisti gözlenen olgularda Trizomi 18 ( Edward’s sendromu) bulunma riski kistin boyutu, tek veya iki taraflı olması ve kistin kaybolması ile ilişkili bulunmamıştır. Ultrasonda KPK saptanan fetuslarda ek sonografik bulgu ve anomali varlığında ise trizomi 18 olasılığı belirgin olarak artar.  Trizomi 18 olgularında sık görülen kalp, beyin, böbrek, iskelet, ekstremiteler, boyun anomalileri özellikle aranmalıdır. Ayrıca Cri du chat( 5p- )sendromu ve mozaik trizomi de KPK ile ilişkili olabilir.

Bu nedenle ultrasonografik değerlendirme yaparken KPK ( Koroid pleksus kisti’nin) izole olup olmadığı detaylı olarak incelenmeli, özellikle ellere, ayaklara ve kalbe ait patolojik bulguların varlığı araştırılmalıdır.

Koroid pleksus kistinin ultrasonografi ile tanısı konduğunda; koroid pleksus papillomu, hafif ventrikülomegali ve kafa içi kanamalarından da ayırt edilmesi önemlidir.

İyi bir detaylı ulrtason muayenesi ile Koroid pleksus kisti izole (tek) olduğu tespit edildiğinde genellikle ek işlem önerilmezken diğer malformasyonlarla beraberse genetik konsültasyon ve kromozom analizi(karyotipleme) gerekir.

bebekte-beyin-kisti-koroid-pleksus-kisti-bir-sorun-yaratir-miBebekte Beyin Kisti ( Koroid Pleksus Kisti ), Bir Sorun Yaratır mı?

Bebekte beyin kisti (KPK) normal gebeliklerin de %2'sinde ultrason muayensine sırasında tespit edilebilir. Kistler genellikle gebelik ilerledikçe genellikle kaybolurlar. Bebeğin beyin gelişimini veya zekasını etkilemezler. %90'dan fazlası 28. gebelik haftasına kadar kaybolur ve tekrar oluşmazlar. Literatürde 31 haftaya kadar görülenler olmakla beraber 32. gebelik haftasından sonra devam ediyorsa diğer patolojiler ayırt edilmelidir.

Takipte koroid pleksus kistlerinin kaybolmasını görmek gerekir. Nadiren beyin omurilik sıvısının dolaştığı kanalları tıkayıp (foramen monro tıkanması)  beyin boşuklarında büyümeye (ventrikülomegali, obstrüktif hidrosefaliye) neden olabilir.

Facebook
Instagram
Youtube
Spotify