Özellikli Fetal Girişimler

Özellikli-Fetal-Girişimler

Amnioinfüzyon (Amnion Sıvısı Eklemek)

Bebek anne karnında amnion sıvısı denen bir sıvı içinde hayatını devam ettirir.Cesitli nedenlerle bu sıvı azaldığı zaman dışardan bu sıvıya amnion sıvısı eklemek işlemine amnioinfüzyon denir. Bu sıvı ekleme işi usg eşliğinde karından veya yoldan yoldan ince bir iğne eşliğinde olur.

Ne Zaman Uygulanır?

  • 1.Erken haftalarda bebegin suyunda ciddi azalma saptanması halinde
  • 2.Sıvı ekleyerek usg yapımını kolaylaştırmak ve olası anomalileri saptamak için
  • 3.Mekonyum aspirasyonunu önlemek için
  • 4.Fetal zarların ve sıvının enfeksiyonu (korioamniyonit)halinde gerekirse amtibiyotik drenajı amaçlı

Amnioredüksiyon

Amnion sıvısının normalden cok fazla olması durumunda anneyi ve bebeği olası komplikasyonlardan korumak amacıyla düzenli aralıklarla 500-1000 cc sıvı çekilmesi işlemidir.

Riskleri:

  • Zarların erken yırtılması
  • Zarların ve amnion sıvısının enfeksiyonu
  • Plesantanın erken ayrılması
  • Membranları ayrılması

Fetal Kan Transfüzyonu

Anne karnındaki bebekte kan elemanları ile ilgili saptanırsa tedavi ancak anne karnındayken kan verilmesi ile mümkün olur.Kan grubu uyuşmazlığında etkilenmiş bebeklerde bazı enfeksiyonlarda ve trombosit düşüklüğü durumlarında bebeğe göbek kordonundan kan verilir.

Fetal Doku Biopsileri

Fetal cilt biopsisi: Konjenital büllöz ve keratotik hastalıkların tanısında faydalıdır.Usg eşliğinde 16-18 nolu iğne içinden 20 nolu biopsi forsepsi ilerletilir.Kafa derisinden veya kalça ve sırt cildinden cok sayıda küçük biopsiler alınır.Biopsi alınan yerler cok cabuk iyileşir.

Fetal karaciğer biopsisi: Bazı kalıtsal olan metabolizma hastalıkları tanı için karaciğer biopsisine ihtiyaç duyar.Usg eşliğinde biopsi iğnesi ile ciltten girilir ve fetal abdomenin sag tarafından karaciğere ulaşılıp örnekleme yapılır.

Fetal kas biopsisi:En sık kas hastalığı Duchenne tipi muskuler distrofidir.Dystrofin geninde bir bozukluk vardır.Bir biopsi tabancası yardımıyla usg eşliğinde fetal kalça ve uyluk bölgesinden biopsi alınır.Riskleri arasında fetal kanama,sinir hasarı ve gebelik kaybı vardır.

Multifetal Gebelik Redüksiyonu Nedir?(Çoğul Gebeliklerde Fetus Sayısının Azaltılması)

Multifetal gebelik redüksiyonu çoğul gebelikleri anne karnında indirgeme işlemidir.Amaç bebek anne karnındaki bebek sayısını azaltarak kalan bebeklerin yaşam şansını artırmaktır.İşlem öncesi tüm bebekler dikkatli bir usg incelemesinden geçirilerek en sağlam olanlar belirlenir.Genellikle 11-14.haftalar arasında yapılır.Transservikal(rahim ağzından),vajinal ve abdominal yoldan işlem gerçekleştirilir.Genelde abdominal yol tercih edilir.Anne karnından usg eşliğinde ince bir iğne ile girilir ve fetusun kalbine ulaşılır ve potasyum enjekte edilir.İşleme bağlı gebelik kaybı riski %5 tir.Bunun dışında enfeksiyon,vajinal kanama gibi durumlarda gözlenebilir.

Fetosit

Çoğul gebeliklerde anomalili fetusun kalbinin durdurulmasıdır..Bir fetusta anomali saptandığında çoğul gebeliği yönetmek zordur.Diğer bebekler de etkilenebilir.Saglam bebeklerin yaşayabilme şansını artırıp cogul gebeliklere baglı oluşabilecek komplikasyonları anne ve bebek acısından en aza indirmek en büyük hedeftir.Yaşamla bagdaşmayacak bir anomali saptandıgında yada ciddi sakatlık verecek anomali durumlarında aileye gebelik sonlandırılması önerilerek saglıklı nesillerin devamı amaclanmaktadır.Bu amacla uygulanan teknikler arasında fetal kalbi ponksiyon ile kansız bırakmak,kalbe kalsiyumglukonat vermek,potasyum klorür enjekte etmek ,fetoskopi eşliğinde göbek kordonundan hava embolizasyonu yapmak sayılabilir.Ancak en kabul göreni intrakardiyak potasyum enjeksiyonudur.

fetal-girisimler

Facebook
Instagram
Youtube
Spotify