Pelvik Ağrılar

Pelvik-Ağrılar

Kronik Pelvik Ağrı

Kronik pelvik ağrı, altı aydan uzun süre devam eden siklik olmayan pelvise lokalize olan ağrı olarak tanımlanır. Adet dönemlerinde olan ağrıları kapsamaz. Bu neden  jinekoloji poliklinik başvurularının %10 kadarını oluşturur. Jinekolojik laparoskopik endikasyonların üçte birini KPA oluşturmaktadır. Ayrıca KPA histerektomi endikasyonlarının ortalama olarak %14'ünü oluşturur.

KPA'ya en sık sebep olan nedenler endometriosis, pelvik enflamatuar hastalıklar, pelvik adezyonlar, myoma uteri, over kistleri, overyan kalıntı ve overyan retansiyon sendromu, pelvik konjesyon sendromu gibi jinekolojik nedenler ve irritabl bağırsak sendromu, myofasyal ağrı sendromu, psikososyal faktörler gibi jinekolojik olmayan nedenler yer almaktadır.

Kronik pelvik ağrı hastanın sağlığını ve genel durumunu etkileyen, psikolojik ve sosyal yönden olumsuzluklara neden olan, hastanın kendisine olan güvenini azaltan bir faktördür.  Kronik pelvik ağrı yaşayan kadınlarında stres, yaşam kalitesinin düşmesine ve cinsellikte bozukluğa neden olduğundan önemlidir. Sadece hastalığa yönelmekten ziyade kadın bir bütün olarak ele alınmalıdır. Hastalığın nedenleri, duygusal, cinsel ve toplumsal sorunlar bütün bir şekilde ele alınmalıdır.  Posttravmatik stres bozuklukları, kronik pelvik ağrı yaşanmasında önemli rol oynamaktadır. Kronik pelvik ağrının depresyonla yakından ilişkisi vardır. Bu hastalarda depresyonun varlığının mutlaka araştırılması gerekir. Depresyon ve ağrı arasında iki yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Tedaviye dirençli olan ağrılı durumlarda depresif belirtiler daha çok görülmektedir. Depresyon ağrının daha şiddetli algılanmasına ve kişinin hayat kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Kronik pelvik ağrının varlığını saptamak için laparoskopi yapılan hastalarda majör depresyon görülme sıklığı yaklaşık olarak %18 bulunmuştur. Kronik pelvik ağrısı olan kadınlar vulvovajinal ve periyodik ağrısı olan kadınlara oranla daha fazla travma yaşadıkları, daha fazla fiziksel ve mental yönden kötü oldukları görülmektedir. Kronik pelvik ağrısı olan bu kadınların durumları giderek daha da kötüleşmeye eğilimlidir. Nöropatik ve fibroid ağrısı olan kadınlara oranla kronik pelvik ağrısı olan kadınların sağlık durumları daha kötü olduğu ortaya çıkmaktadır.

 • Tanı
 • Anamnez
 • Fizik muayene
 • Ultrasonografi, mrg gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri
 • Laboratuvar testleri (hemogram, sedimantasyon, CA 125,  idrar analizi, idrar kültürü, gereklilik durumunda ivp ve sistoskopi)
 • Laparoskopi yapılabilir
 • Tedavi
 • Altta yatan nedene göre multidisipliner tedavi planlanır.
 • Anti-inflamatuar ilaçlar
 • Barsak motilite düzenleyicileri
 • Lokal anestezik ajanlar
 • Over siklus baskılayıcı ajanlar( oc, gnrh-a gibi)
 • Gerekli olgularda antibiotik tadavileri
 • Psikolojik danışmanlık hizmetleri
 • Cerrahi yöntemler ( laparoskopik adezyolizis, endometriotik odak ablasyonları, presakral sinir ablasyonu, ailesini tamamlamış olgularda histerektomi gibi yaklaşımlar cerrahi tedavi alternatiflerini oluşturur)
Facebook
Instagram
Youtube
Spotify