Riskli Gebelik Takibi

Riskli-Gebelik-Takibi

Gebelik, gebeliğin seyri, doğum ve doğum sonrası dönemde, annenin yada bebeğin beklenenden daha fazla sorunla karılaşma durumunda riskli gebelik olarak kabul edilir. Bu riskler annenin önceden var olan sorunları, kötü gebelik öyküleri yada gebelik sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle olabilir.

Gebelik doğal bir süreç olarak kabul edilmekle birlikte, gerek anne gerekse bebek için önceden kestirilemeyen anne ve bebeği kalıcı hastalık hatta ölüme götüren bir çok sorunla bebaber gidebilir. Bu yüzden gelişmiş ülkelerde, gebelik başından beri izlenir ve anne, bebek için olası riskler ön görülmeye ve zamanında tedavi edilmeye çalışılır. Gebelik tespit edildikden sonra ilk başvuruda anne ile ilgili sağlık öyküsü, muayene bulguları, testler değerlendirilir ve gebeliğin seyri sırasında anne-bebek için bir riskli bir durum olup olmadığına karar verilir.

Annenin önceden var olan hastalıkları(,kalp hastalıkarı,diyabet,tansiyon,böbrek hastalıkları vb), geçirdiği ameliyatlar(kalp ameliyatı,transplantasyon.vb) kullandığı ilaçlar ve benzeri sorunlar nedeniyle gebe kalmadan önceki süreçte zaten anne ve bebekli ilgili rikli bir durumun olduğu biliniyor olabilir.Yine anne adayının önceki gebeliklerinin öyksüsü(düşükler,erken doğum, ölü doğum, vb) nedeniyle riskli bir gebelik olarak kabul edilir.

Yada başlangıçta normal başlayan bir gebeliğin seyri sırasında da bebekte(anormal ultrason bulguları, testlerde anormalik,down sendromu tarama testlerinde yüksek risk ortaya çıkması) yada annede(tansiyon yükselmesi,gebelik şekeri vb) tespit edilen bir sorunda gebeliğin seyrini ve risk durumunu değiştirebilir.Gebeliğin başından beri riskli olması yada gebeliğin seyri sırasında oluşan sorunlar nedeniyle risk taşıması durumda sorunla başa çıkacabilecek en uygun hekime, kliniğe başvurulması anne ve bebek açısından iyi sonuçlar alınması açısından önemlidir.

Gebelikte Risk Yaratan Durumlar

Gebelik, gebeliğin seyri, doğum ve doğum sonrası dönemde, annenin yada bebeğin beklenenden daha fazla sorunla karşılaşma durumunda riskli gebelik olarak kabul edilir.Bu durumlarda annenin yada bebeğin kalıcı bir hastalık hatta ölüme yol açabilen sorunlar ortaya çıkabilir.

Yüksek Risk Yaratan Durumalar

Dahili yada cerrahi hastalığı nedeniyle riskli gebeler: Kalp Hastalıkları, Yüksek Tansiyon,Diyabet(şeker hastalığı),Tiroid hastalıkları (hipotiroidi,hipertiroidi),Diğer Endokrin Hastalıklar, Önceki Gebelikte Preeklampsi, Böbrek hastalıkları(böbrek transplantasyonu geçirmiş gebeler vd.),Sindirim Sistemi Hastalıkları (kolitis ülseroza gibi kronik barsak hastalıkları vs),Enfeksiyon Hastalıkları,Lupus, FMF, MS gibi nörolojik ve otoimmün hastalıklar,astım ve benzeri kronik akciğer hastalıkları,kronik karaciğer hastalıkları

Kötü gebelik öyküsü: Düşükler,Ölü doğum,Tekrarlayan erken gebelik kaybı,Erken doğum öyküsü,Sakat doğum öyküsü,Zor doğum öyküsü

Mevcut gebeliğinde riski olanlar: Erken haftalarda kanama (düşük tehlikesi),İleri gebelik haftalarında kanama(erken doğum tehlikesi,plasentanın sorunları),Amnion sıvısının erken gelmesi(zarların doğumdan önce yırtılması),Bebeğin sıvısının az olması,Bebeğin sıvısının çok olması,Plasenta yapışma sorunları,Bebeğin normalden az gelişmesi,Bebeğin normal fazla gelişmesi,Çoğul Gebelikler (ikiz,üçüz ve üçüz üssü gebelikler), Gebeliğin tetiklediği hipertansiyon (preeklampsi,eklampsi),Gebelik şekeri

Mevcut gebeliğinde yapılan tarama testlerinde yüksek risk tespit edilmiş gebeler : Down sendromu taraması için yapılan ikili-üçlü-dörtlü testlerde yüksek risk tespit edilmesi,Anormal Kan AFP (Alfa Fetoprotein) Değeri,Annede enfeksiyon için yapılan tarama testlerinde(toksoplazma,rubella v.b) anormal sonuç çıkan gebeler

Mevcut gebelikte ultrasonografide sorun tespit edilen gebeler: (bebekle ilğili yapısal kusurlar; baş-omurilik, kalp, böbrek, iskelet vb anomaliler, bebeğin gelişimi ile ilgili anormallikler; beklenenden az gelişimi,aşırı fetal büyüme;amnion sıvısının az yada çok olması )

Yüksek Riskli Gebelerin İzlenmesi ve Konsultasyonu:

Kötü Gebelik Öyküsü

Mevcut Gebeliğinde Riski Olanlar;

Mevcut Gebeliğinde Tarama Testlerinde Yüksek Risk Tespit Edilmiş Gebeler;

Maternal Hastalık Varlığında Gebelik Öncesi Tetkik- Tedavi ve Gebeliklerinde İzlem ve Doğum:

Facebook
Instagram
Youtube
Spotify