Ankara Detaylı Ultrason

Detaylı-Ultrason

Sayfamızı dinleyebilirsiniz.

Ankara detaylı ultrason gebelik takibi sürecinde bebek ve anne sağlığının değerlendirilmesinde oldukça önemlidir. Özellikle gebeliğin ileri evresinde ya da riskli gebelik varlığında hekiminiz detaylı ultrason değerlendirmesine ihtiyaç duyabilmektedir.

Anomali varlığının saptanmasında uygulanan detaylı ultrason tetkiki aşağıdaki süreçlerde başvurulan bir uygulamadır;

 • 11 ila 14 hafta detaylı ultrason
 • 18 ila 22 hafta detaylı ultrason
 • Genetik sonogram
 • Fetal ekokardiyografi
 • Fetal doppler ölçümleri
 • İkinci veya üçüncü obstetrik ultrason

Ankara detaylı ultrason sürecinde; rahim duvarı, fetüs sayısı ve canlılığı ile birlikte amniyon sıvısı da değerlendirilmektedir. Gerekli durumlarda bebeğin kan analizi için fetal doppler işlemine de ihtiyaç duyulabilmektedir.

Detaylı Ultrason Ne Zaman Yaptırılır?

Detaylı ultrasona ihtiyaç duyulabilecek durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

 • Annede şeker hastalığı ve benzer, metabolik hastalıkların varlığı
 • Anne serumunda AFB yüksekliği
 • İleri anne yaşının söz konusu olması
 • Down sendromu tarama testlerinde risk tespit edilmesi
 • Ultrason incelemesinde riskli durum şüphesinin bulunması
 • Bebekte gelişme geriliği olması ya da amniyon sıvısının normalden az ya da fazla olması
 • Toksoplazmozis ya da sitomegalovirus gibi enfeksiyon varlığında
 • Anomali bebek öyküsü

Yukarıdaki durumların varlığında detaylı ultrason uygulanarak bebeğin sağlığı çok daha net veriler ile değerlendirilebilmekte ve gereken önlemler erken evrede alınabilmektedir. Detaylı ultrason için tercih edilebilecek en uygun zaman dilimi 18 ila 23. haftalar arasıdır. Söz konusu haftalar arasında detaylı ultrason ile tanı konulan hastalıklar ve tanı konulabilirlik oranları aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

 • İskelet sistemi anomalileri (%75-100)
 • Böbrek anomalileri (%50-75)
 • Yemek borusu tıkanıklığı (<%50)
 • Yarık dudak (%90)
 • Yarık damak (%30-40)
 • Kalp anomalileri (%75)
 • Baş-beyin anomalileri (%100)
 • Spina Bfida (%95)
 • Hidrosefali (%75)

Detaylı Ultrasonun Amacı

Detaylı ultrasonun amacı temelde; bebeğe ait fiziksel problemler, organ ve kromozom anomalilerinin incelenmesidir. Organ anomalileri iki grupta incelenmektedir. Bunlar; majör (hayatı tehdit eden) ve minör (hayatı tehdit etmeyen). Söz konusu organ ve kromozom anomalilerinin tanısı anne karnında detaylı ultrason incelemesi ile konulabilmektedir. Bu süreçte özellikle majör anomaliler gebeliğin 15. haftasından itibaren teşhis edilebilmektedir. Canlı doğan bebeklerde minör anomalilerin görülme sıklığı %15; majör anomalilerin görülme sıklığı ise %2 ila %3’tür.

Ankara detaylı ultrason uygulaması ile kromozom anomalileri de teşhis edilebilmektedir. Özellikle 35 yaş üzeri gebelik varlığında kromozom kusurları görülme olasılığı artmaktadır. Örneğin; 21. Kromozomun 3 tane olması ile Down sendromu riski bulunmaktadır. Unutmamak gerekir ki detaylı ultrason kromozom hastalıklarında kesin tanı yöntemi değildir, hastalığın varlığı ya da yokluğu hakkında bilgi vermektedir. Bu doğrultuda uygulanan ultrason; genetik ultrasın işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Facebook
Instagram
Youtube
Spotify