Rutin Kadın Sağlığı Kontrolleri

Rutin-Kadın-Sağlığı-Kontrolleri

Kadın Hayatı 5 Farklı Döneme Ayrılır

 1. Çocukluk
 2. Ergenlik
 3. Erişkinlik
 4. Menopoz
 5. Yaşlılık

Kadın yaşam süresi milattan önce 1000 li yıllarda 18 yaş iken, günümüzde 80'li yaşlara kadar uzamıştır.

Bu beş dönemin farklılığını oluşturan en önemli faktörlerden biri endokrin değişimlerdir.

Ergenlik ile başlayan endokrin aktivite, menopoz ile sona gelir. Ergenlik öncesi ve menopoz döneminde endokrin  aktivite olmaması demek, tamamen hormonal aktivitenin bittiği anlamına gelmez. Ancak mevcut olan hormon aktivitesi üreme için yeterli değildir.

Ergenlik döneminde 8 yaşından önce ikincil cinsiyet karakterlerinin, 9

yaşından önce kıllanmanın yada 10 yaşından önce adet görülmesinin olduğu durumlarda erken ergenlikten bahis edilir. Bu durumun bir çok nedeni olabilir. Tedavi ise altta yatan patolojiye göre planlanır.

Geçilmiş ergenlik ise 13 yaşına kadar ikincil cinsiyet karakterlerinin olmaması yada adetin 17 yaşına kadar başlamamış olması durumudur. Geçikmiş ergenlik durumunda tedavi altta yatan nedenlere göre düzenlenir.

Ergenlik sonrasında üreme yani reprodüktif dönem başlar. Menopoz sürecine kadar devam üretkenlik döneminde 35’li yaşlardan sonra yumurtalık yani over rezervinde azalma başlar ve 40’lı yaşlardan sonra bu rezerv azalması belirgin ölçüde hızlanır.

Üretkenlik döneminden sonra menopozal süreç başlar ve bir takım sorunları beraberinde getirir.

Kadın hayat döngüsünün her dönemi kendi içinde değerlendirilmelidir. Kadınlarda en çok görülen kronik hastalıklar içinde kardiyovasküler sorunlar ilk sırayı almaktadır. İkinci sırada ise endokrin bozukluklar (Diabet, tiroid fonksiyon bozuklukları) yer almaktadır.

Sağlık sunumu ise  koruyucu ve tedavi edici olmak üzere iki alt gruba ayrılır.

Koruyucu sağlık hizmetleri içinde hastalıkların bulgu vermeden erken tanınması önemlidir. Bu neden ile tarama testlerinin düzenli olarak yapılması gereklidir.

Ergenlik Öncesi ve Ergenlik Dönemi (0-13 Yaş Arası)

 • Kan biyokimyası
 • Hormon profili (FSH, LH, E2, TSH, GH gibi hormonlar)
 • Ultrasonografi
 • Pelvik mrg (özellikle uterin anomali düşünülürse) yapılabilir.
 • Adolesan dönemi (13-18 yaşlar arası)
 • Kan biokimyası
 • Hormonal profiller
 • Ultrason ve mrg  
 • Üretkenlik dönemi(18-45 yaşlar arası)
 • Pap testi
 • Hemogram, kan biokimyası
 • Hormonal profil
 • Kolesterol paneli
 • Ultrasonografi(abdominal, meme, tiroid)
 • Kemik mineral dansimetresi
 • Postmenopozal dönem(45 yaş ve sonrası)
 • Kan biyokimyası
 • Pap testi
 • Ultrasonografi (abdominal, meme, tiroid)
 • GİS taraması (endoskopi, kolonoskopi)
 • Kemik mineral dansitometri

Ergenlik döneminde ki bir kız çocuğunun farklı sorunları varken menopoz süreci yaşayan bir kadının tamamen farklı sorunları vardır. Bu nedenle her süreçte oluşabilecek problemlere karşı önceden tedbir alınmalı ve gerekli tedavilerin planlanması için Kadın

Hastalıkları ve Doğum uzmanları ile ilgili branş hekimlerinden görüş istenmelidir.

Facebook
Instagram
Youtube
Spotify