Kadın Sağlığı

Sayfamızı dinleyebilirsiniz.

Kadın hayatı 5 farklı döneme ayrılır.

  1. Çocukluk
  2. Ergenlik
  3. Erişkinlik
  4. Menopoz
  5. Yaşlılık

Bu beş dönemin farklılığını oluşturan en önemli faktörlerden biri endokrin değişimlerdir.

Ergenlik ile başlayan endokrin aktivite, menopoz ile sona gelir. Ergenlik öncesi ve menopoz döneminde endokrin aktivite olmaması demek, tamamen hormonal aktivitenin bittiği anlamına gelmez. Ancak mevcut olan hormon aktivitesi üreme için yeterli değildir.

Ergenlik döneminde 8 yaşından önce ikincil cinsiyet karakterlerinin, 9yaşından önce kıllanmanın yada 10 yaşından önce adet görülmesinin olduğu durumlarda erken ergenlikten bahis edilir. Bu durumun bir çok nedeni olabilir. Tedavi ise altta yatan patolojiye göre planlanır.

Geçilmiş ergenlik ise 13 yaşına kadar ikincil cinsiyet karakterlerinin olmaması yada adetin 17 yaşına kadar başlamamış olması durumudur. Geçikmiş ergenlik durumunda tedavi altta yatan nedenlere göre düzenlenir.

Ergenlik sonrasında üreme yani reprodüktif dönem başlar. Menopoz sürecine kadar devam üretkenlik döneminde 35’li yaşlardan sonra yumurtalık yani over rezervinde azalma başlar ve 40’lı yaşlardan sonra bu rezerv azalması belirgin ölçüde hızlanır.

Üretkenlik döneminden sonra menopozal süreç başlar ve bir takım sorunları beraberinde getirir.
Kadın hayat döngüsünün her dönemi kendi içinde değerlendirilmelidir. Ergenlik döneminde ki bir kız çocuğunun farklı sorunları varken menopoz süreci yaşayan bir kadının tamamen farklı sorunları vardır. Bu nedenle her süreçte oluşabilecek problemlere karşı önceden tedbir alınmalı ve gerekli tedavilerin planlanması için Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından görüş istenmelidir.

Facebook
Instagram
Youtube
Spotify